top of page

MISSIONERO PREPARACI Group

Public·29 members

Nacrtna Geometrija Knjiga Pdf DownloadMoz emo zakljuc iti da nacrtna geometrija nije uvod u tehnic kocrtanje, vec je ona geometrijska osnova za tehnic ko crtanje.Tehnic ki crtez je primjena nacrtne geometrije za potrebe tehnickih struka. On nam mora pruz iti toc ne podatke o dimenzijama,obliku i poloz aju nekog predmeta u prostoru na nac in da tajpredmet ili zgradu moz emo izraditi ili izgraditi. Zato se tehnicki crtez nim sastoji od niza projekcija poprac enih svim potrebnimpodacima (struc simbolima i sl.). Nacrtna geometrija je jedna odznanosti o projiciranju (uz kartografiju, fotogrametriju i dr.).Cilj nacrtne geometrije je i razvijanje prostornog zora, tj.sposobnosti da u mas ti stvorimo trodimenzionalnu predodz bupredmeta c iji dvodimenzionalni prikaz promatramo, odnosno obrnuto,da u mas ti sac uvamo izgled nekog predmeta iz prostora i prenesemoga putem projekcija na dvodimenzionalni crtez . Projekcija jedvodimenzionalni prikaz nekog predmeta iz prostora, nastao zamisljenim postupkom projiciranja.
nacrtna geometrija knjiga pdf download


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page